ใช้สำหรับขยายสัญญาณทีวีดิจิตอลและอนาล็อก เกนการขยาย 30  ดีบี ขยายสัญญาณได้เฉาะความถี่ที่กำหนดใช้สำหร…
Read More