ID-2932B-AC

ใช้สำหรับขยยสัญญาณทีวีดิจิตอลเกนการขยาย 30 ดีบี ขยายเฉพาะสัญญาณย่านความถี่ UHF (470MHz-860MHz) ส่วนสัญญาณย่านความถี่ VHF (40MHz-300MHz) สามารถผ่นไปได้โดยไม่มีการขยายใช้ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร, ปริมณฑลเป็นบูสเตอร์ที่มีความพิเศษกว่าบูสเตอร์ทั่วไปคือมีวงจร Notch Filter เพื่อลดทอนสัญญาณช่อง 29 และ 32 ให้ต่ำลงไปจึงทำให้สัญญาณทีวีดิจิตอลมีระดับความแรงใกล้เคียงกับสัญญาณทีวีอนาล็อก ใช้กับแรงดันไฟฟ้า AC 220 V

P-108-ID-2932B-AC

Download