ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย

  • ID-2AP 2 ตัว
  • ID-2×8 2 ตัว
  • ID-2×6 1 ตัว
  • ID-SMA88PLUS HD TWIN 8 ตัว
  • ID-10COM/A 1 ตัว
  • ตู้เร็ค 10 S 1 ตู้
  • มี WATCHDOG 1 ตัว

Download