อุปกรณ์ประกอบด้วย

  • ID-2AP 1 ตัว
  • ID-4AP 2 ตัว
  • ID-2×8 4 ตัว
  • ID-SMA880PLUS HD TWIN 16 ตัว
  • ID-18COM/A 1 ตัว
  • ID_18COM/AF 1 ตัว
  • ตู้แร็ค 18 S 1 ตู้
  • Whatdog 1 ตัว

Download