ID-U30AC

ใช้สำหรับขยยสัญญาณทีวีดิจิตอลเกนการขยาย 30 ดีบี ขยายเฉพาะสัญญาณย่านความถี่ UHF (470MHz-860MHz) ส่วนสัญญาณย่านความถี่ VHF (40MHz-300MHz) สามารถผ่นไปได้โดยไม่มีการขยาย ใช้ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ ใช้กับแรงดันไฟฟ้า AC 220 V

ต้องการ Download ไฟล์ขนาดใหญ่ คลิกที่รูป 1 ครั้ง
ต้องการ Download ไฟล์ขนาดใหญ่ คลิกที่รูป 1 ครั้ง