ID-44Cเป็นมัลติสวิตซ์์เข้า 4 ทางออก 4 ทาง ใช้เป็นสวิตซ์์ตัดต่อเหมาะสำหรับบ้าน ที่ต้องการแยกดูอิสระ 4 จุด โดยใช้จาน 2 ใบ หรือดาวเทียม 2 ดวง ใช้กับระบบ C-band หรือ Ku-Band ก็ได้ ( แนะนำให้ใช้ LNB แยก V แยก H โดยจาน C-band ให้ใช้ ID-232 หรือ Thaicom Ku-Band ให้ใช้ ID-K211VH หรือ NSS6 ให้ใช้ ID-K29VH ) มี Adapter

 

*หมายเหตุ

– ไม่รองรับเสาอากาศทีวีดิจิตอล