ID-74C

  • เป็นมัลติสวิตซ์์เข้า 7 ทางออก 4 ทาง ใช้เป็นสวิตซ์์ตัดต่อเหมาะสำหรับบ้าน หรืออพาร์ทเม้นท์ขนาดเล็ก ที่ต้องการแยกดูอิสระ 4 จุด โดยใช้จาน 3 ใบ  หรือดาวเทียม 3 ดวงใช้กับระบบ C-band หรือ Ku-Band ก็ได้
  • มีช่องสำหรับมิกซ์เสาอากาศทีวีดิจิตอล 1 ช่อง
  • มี Adapter

( แนะนำให้ใช้ LNB แยก V แยก H โดยจาน C-band ให้ใช้ ID-232 หรือ Thaicom Ku-Band ให้ใช้ ID-K211VH หรือ NSS6 ให้ใช้ ID-K29VH )