id-2932c-ad

ใช้สำหรับขยยสัญญาณทีวีดิจิตอลเกนการขยาย 20 ดีบี ขยายเฉพาะสัญญาณย่านความถี่ UHF (470MHz-860MHz) ส่วนสัญญาณย่านความถี่ VHF (40MHz-300MHz) สามารถผ่นไปได้โดยไม่มีการขยายใช้ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร, ปริมณฑลเป็นบูสเตอร์ที่มีความพิเศษกว่าบูสเตอร์ทั่วไปคือมีวงจร Notch Filter เพื่อลดทอนสัญญาณช่อง 29 และ 32 ให้ต่ำลงไปจึงทำให้สัญญาณทีวีดิจิตอลมีระดับความแรงใกล้เคียงกับสัญญาณทีวีอนาล็อก ใช้กับอะแดปเตอร์ 18 VDC

ต้องการ Download ไฟล์ขนาดใหญ่ คลิกที่รูป 1 ครั้ง
ต้องการ Download ไฟล์ขนาดใหญ่ คลิกที่รูป 1 ครั้ง