คลิกที่ชื่อรุ่นเพื่อ Download ไฟล์ pdf
 • Multiswitch
  1. ID-2X4
  2. ID-3X4
  3. ID-3X6
  4. ID-3X8
  5. ID-36B
  6. ID-38B
  7. ID-312B
  8. ID-316B
  9. ID-324B
  10. ID-332B
  11. ID-44C
  12. ID-46C
  13. ID-48C
  14. ID-54C
  15. ID-56C
  16. ID-58C
  17. ID-516B
  18. ID-512B
  19. ID-524B
  20. ID-532B
  21. ID-64C
  22. ID-66C
  23. ID-68C
  24. ID-74C
  25. ID-76C
  26. ID-78C
  27. ID-78B
  28. ID-712B
  29. ID-716B
  30. ID-724B
  31. ID-732B
  32. ID-96B
  33. ID-98B
  34. ID-912B
  35. ID-916B
  36. ID-924B
  37. ID-932B
  38. ID-3312BT
  39. ID-3316BT
  40. ID-3324BT
  41. ID-3332BT
  42. ID-558BT
  43. ID-5512BT
  44. ID-5516BT
  45. ID-5524BT
  46. ID-5532BT
  47. ID-668BT
  48. ID-998BT
  49. ID-9912BT
  50. ID-9916BT
  51. ID-9924BT
  52. ID-9932BT
 • Digital Booster
  1. ID-124HP/D
  2. ID-124HG/D
  3. ID-124HP
  4. ID-124HG
  5. ID-110HG/D
  6. ID-110HG
  7. ID-U30LTE
  8. ID-2932C/AD
 • Digital Channel Filter Amplifier
  1. ID-33MS
  2. ID-44CD
 • Analog TV Modulator
  1. ID-MOD275
  2. ID-MOD100PLUS
 • Digital Channel Converter
  • ID-DAC230
 • Digital Combiner
  • ID-5MUX8COM
  • ID-18COM/AF
  • ID-18COM/A
  • ID-18COM/P
  • ID-10COM/A
  • ID-10COM/P
 • เครื่องมือวัดสัญญาณ (Satellite Reciver)
 • สายนำสัญญาณ (Cable)
  1. ID-660/100
  2. ID-660/305
  3. ID-690/100
  4. ID-690/305
  5. ID-95A/305
  6. ID-6168/305
 • อุปกรณ์อื่น ๆ