ID-316B

  • เป็นมัลติสวิตซ์์เข้า 3 ทางออก 16 ทาง ใช้เป็นสวิตซ์์ตัดต่อเหมาะสำหรับบ้าน หรืออพาร์ทเม้นท์ขนาดเล็ก ที่ต้องการแยกดูอิสระ 16 จุด โดยใช้จาน 1 ใบ
    หรือดาวเทียม 1 ดวง ใช้กับระบบ C-band หรือ Ku-Band ก็ได้
  • มีช่องสำหรับมิกซ์เสาอากาศทีวีดิจิตอล 1 ช่อง ( แนะนำให้ใช้ LNB แยก V แยก H
    โดยจาน C-band ให้ใช้ ID-232 หรือ Thaicom Ku-Band ให้ใช้ ID-K211VH หรือ NSS6 ให้ใช้ ID-K29VH )
  • มี Adapter

Download-in-PDF071_resize