ID-532

  • เป็นมัลติสวิตซ์์เข้า 5 ทางออก 32 ทาง ใช้เป็นสวิตซ์์ตัดต่อเหมาะสำหรับบ้าน หรืออพาร์ทเม้นท์ขนาดเล็ก ที่ต้องการแยกดูอิสระ 32 จุด โดยใช้จาน 2 ใบ  หรือดาวเทียม 2 ดวงใช้กับระบบ C-band หรือ Ku-Band ก็ได้
  • มีช่องสำหรับมิกซ์เสาอากาศทีวีดิจิตอล 1 ช่อง ( แนะนำให้ใช้ LNB แยก V แยก H โดยจาน C-band ให้ใช้ ID-232 หรือ Thaicom Ku-Band ให้ใช้ ID-K211VH หรือ NSS6 ให้ใช้ ID-K29VH )
  • มี Adapter

ต้องการ Download ไฟล์ขนาดใหญ่ คลิกที่รูป 1 ครั้ง

ต้องการ Download ไฟล์ขนาดใหญ่ คลิกที่รูป 1 ครั้ง

Block-P-23

ต้องการ Download ไฟล์ขนาดใหญ่ คลิกที่รูป 1 ครั้ง