ID-64Cเป็นมัลติสวิตซ์์เข้า 6 ทางออก 4 ทาง ใช้เป็นสวิตซ์์ตัดต่อเหมาะสำหรับบ้าน ที่ต้องการแยกดูอิสระ 4 จุด โดยใช้จาน 3 ใบ หรือดาวเทียม 3 ดวง ใช้กับ ระบบ C-band หรือ Ku-Band ก็ได้ ( แนะนำให้ใช้ LNB แยก V แยก H โดยจาน C-band ให้ใช้ ID-232 หรือ Thaicom Ku-Band ให้ใช้ ID-K211VH หรือ NSS6  ให้ใช้ ID-K29VH )  มี Adapter

*หมายเหตุ

– ไม่รองรับเสาอากาศทีวีดิจิตอล

ต้องการ Download ไฟล์ขนาดใหญ่ คลิกที่รูป 1 ครั้ง

ต้องการ Download ไฟล์ขนาดใหญ่ คลิกที่รูป 1 ครั้ง

ต้องการ Download ไฟล์ขนาดใหญ่ คลิกที่รูป 1 ครั้ง

ต้องการ Download ไฟล์ขนาดใหญ่ คลิกที่รูป 1 ครั้ง